Een initiatief van sloeproeienNL

Veiligheid


(Sloep)roeien is een mooie sport.

Maar zodra de stuur met zijn team enthousiast de landvasten losgooit, voor een training , een wedstrijd of een recreatief roeitochtje, is het van groot belang dat het ook een veilige sport is! 

Op deze site verzamelen we alle relevante informatie met betrekking tot veiliger (sloep)roeien! 

 

Besef goed: een stuurman is verantwoordelijk voor:   

Deugdelijkheid van materiaal en uitrusting

De veiligheid van de gehele bemanning

Veilige deelname aan het waterverkeer

 

 Dit is een grote verantwoording. Als bij een ongeval waar schade ontstaat blijkt dat de stuurman niet bekwaam was, kan dit hele vervelende gevolgen krijgen. Zorg dus dat er altijd een bekwame stuurman aan de helmstok staat, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden! 'Goed zeemanschap’ is een grondregel uit het BPR. Het betekent kortweg dat een stuurman (schipper) ten alle tijde schade voorkomt, personen niet in gevaar brengt en een vlotte, veilige vaart niet hindert. Bij veiligheid hoort ook het besluit om reddingsvesten te verplichten. De Voorrangsregels moeten bekend zijn! Indien je met een sloep voorrang moet geven, dient bijtijds en volgens de regels uitgeweken te worden. Als je met een sloep voorrang hebt, dien je koers en vaart te houden zodat andere schepen niet in verwarring raken.  Roeisloepen zijn niet vaarbewijs plichtig. Je hebt als stuurman dus geen Klein Vaarbewijs nodig. Dat betekent niet dat iedereen zo maar, zonder enige kennis van zaken, met een roeisloep het water op kan gaan. Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is heel duidelijk: een boot mag alleen uitvaren als ze bestuurd wordt door een bekwaam persoon (artikel 1.09). Zowel de Federatie Sloeproeien Nederland als sloeproeienNL bevelen ten zeerste aan dat stuurlieden van roeisloepen in het bezit zijn van minimaal Vaarbewijs 1. De FSN heeft begin 2022 speciale cursussen 'bekwame stuur' georganiseerd. Zorg dat de theoretische kennis aanwezig is. Maar in een roeisloep is de praktijk een stuk pittiger. Want het roeiteam moet de commando's kennen, moet deze zonder commentaar opvolgen en de stuur moet de juiste inschatting maken bij het passeren van bruggen en andere boten, of bij snel naderend slecht weer, of bij een calamiteit aan boord of in de buurt van de sloep. Als er in het donker geroeid gaat worden moet een stuur precies weten welke verlichting andere boten voeren, en verlichting van boeien, bruggen en andere objecten herkennen. En nog meer dan overdag zich bewust zijn van calamiteiten zoals bijvoorbeeld man over boord. Kun je iemand snel terugvinden in het donker? Als het flink waait waardoor hoge golven het zicht verslechteren?

Kortom; een goede stuur kent de regels, heeft ervaring en kent haar of zijn grenzen. En durft ook te besluiten om niet uit te varen omdat de risico's wellicht te groot zijn.  

 

Tips

lees ook het 'handboek sturen' van SRV De Mac! Klik hier >>

check de uitgebreide FSN presentatie , inclusief informatie over roeien in het donker, 'de beste stuurlui' Klik hier >>

 

Een stuurman dient bekend te zijn met: