Een initiatief van sloeproeienNL

Noodprocedures aan boord


Zorg dat de noodprocedures aan boord bekend zijn. Niet alleen de stuur maar ook de overige opvarenden moeten weten hoe ze hulp moeten inschakelen. Als een calamiteit optreedt is snel en juist handelen essentieel en kunnen er levens gered worden. Download de .pdf 'Noodprocedures Aan Boord' en zorg dat meerdere opvarenden van de sloep de inhoud kent. 

 

In geval van nood: tel tot tien.....

 1. Zorg dat duidelijk is wie de leiding heeft;
 2. Houdt het hoofd koel;
 3. Bepaal de positie van de sloep;
 4. Schat de totale situatie in en houdt overzicht;
 5. Blijf kalm en stabiliseer de ontstane situatie;
 6. Stel logische prioriteiten in de te ondernemen acties;
 7. Geef korte en duidelijke aanwijzingen aan de bemanning;
 8. Alarmeer op tijd en zo nodig uit voorzorg;
 9. Gebruik, indien mogelijk, hulp van omliggende vaartuigen;
 10. Denk, in deze volgorde, aan:
  1. je eigen veiligheid;
  2. de veiligheid van de bemanning;
  3. het behoud van het schip.

NOOD- EN HULPOPROEPEN

Noodoproep per marifoon zonder DSC

 1. Selecteer kanaal 16;
 2. Spreek rustig en duidelijk de volgende tekst
  • 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY HIER DE ... (naam of radioroepnaam van de boot uitspreken)
  • MAYDAY... (naam of radioroepnaam van de boot uitspreken)
  • MIJN POSITIE IS ... (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt)
  • WIJ HEBBEN ... (wat is het noodgeval?)
  • IK VERZOEK ... (wat voor hulp is er nodig)
  • HET AANTAL OPVARENDEN IS ... (totaal aantal mensen aan boord)
  • OVERIGE INFORMATIE ... (alles wat verder belangrijk is)
 3. Volg hierna de aanwijzingen van de Kustwacht

Noodoproep per marifoon met DSC

 1. Druk 1 seconde de SOS- of Distress knop in;
 2. Selecteer de aard van het ongeval
  • (1) brand, explosie
  • (2) maakt water
  • (3) aanvaring
  • (4) aan de grond
  • (5) omslaan
  • (6) zinkend
  • (7) onklaar en op drift
  • (8) niet omschreven
  • (9) verlaten van schip
  • (10) man overboord
 3. Druk 5 seconden de SOS- of Distress knop in;
 4. Wacht op bevestiging dat het DSC is verzonden;
 5. Wacht op bevestiging van de Kustwacht;
 6. Zend een noodbericht uit op kanaal 16 zoals beschreven onder ‘Noodoproep per marifoon zonder DSC’.

Noodoproep per telefoon

Via de KNRM Helpt app

 • Kies de rode knop NOODGEVAL in het belscherm.
 • Automatische verbinding met de betreffende kustwacht of Nationale Redding Autoriteit of: ninnen Nederland, met de meldkamer van 112 vanaf de binnenwateren.
 • De app bepaalt automatisch het juiste noodnummer afhankelijk van uw positie.
 • Vanaf 1 juli 2016 ook in de volgende landen: IE, UK, DU, NO, ZW, FI, SP.
 • In de overige landen wordt altijd verbonden met de NL Kustwacht.

Via het toetsenbord van de telefoon

 • Kies 0900 0111 binnen het NL Kustwacht gebied.
 • Kies 0031 (0) 223 54 27 00 in het buitenland.

NOODVUURWERK

Valschermlicht rood

 • Noodsignaal voor lange afstand
 • Gebruik: nacht
 • Hoogte 300 meter
 • Brandduur ongeveer 40 seconden
 • Voorzichtig afvuren, nooit bij een helikopter

Valschermlicht wit

 • Attentiesignaal en verlichting
 • Gebruik: nacht
 • Hoogte 300 meter
 • Brandduur ongeveer 30 seconden
 • Nooit bij een helikopter

Handstakellicht rood

 • Attentiesignaal voor korte afstand
 • Gebruik: dag en nacht
 • Zichtbaar tot 5 mijl
 • Brandduur ongeveer 60 seconden

Handstakellicht wit

 • Waarschuwingssignaal bij aanvaring
 • Verlichting
 • Gebruik: nacht
 • Verlicht directe omgeving
 • Brandduur ongeveer 40 seconden

Oranje rook

 • Noodsignaal
 • Hand- en drijvende uitvoering
 • Gebruik: dag
 • Brandduur (hand) 60 seconden
 • Brandduur (drijvend) 3 minuten
 • Geeft tevens windrichting aan voor helikopter

SCHIP VERLATEN

 • Blijf zo lang mogelijk op en bij het schip (een schip is gemakkelijker te vinden dan een persoon in het water);
 • Verlaat het schip pas als het acuut dreigt te zinken of bij niet meer te blussen brand;
 • Zorg vooraf voor een noodtas met:
  • opgeladen handmarifoon en mobiele telefoon
  • noodsignalen, drinkwater, EHBO doos, isolatiedekens, persoonlijke documenten;
 • Bij gewonden:
  • Ernstig gewonden niet verplaatsen tenzij niet te vermijden;
  • Trek gewonden een reddingvest aan;
  • Eén bemanningslid bij de gewonde(n) laten blijven;
  • Beoordeel en stem zo nodig af met deskundigen (Radio Medische Dienst via de Kustwacht) over maatregelen.
 • Evacuatie

  • Indien geen tijd: Trek reddingvesten aan en neem waterdichte handmarifoon en / of mobiele telefoon mee.
  • Overtuig je ervan dat er geen opvarenden zijn achtergebleven en verlaat schip.
  • Indien nog tijd:
   •  Stel zeker dat de noodoproep is gedaan en ontvangen;
   • Overtuig je ervan dat alle opvarenden aanwezig zijn;
   • Trek indien beschikbaar warme beschermende kleding aan;
   • Zorg indien beschikbaar voor hoofdbedekking;
   • Trek reddingvesten aan.
   • Zet noodtas klaar / vul aan met: opgeladen handmarifoon en mobiele telefoon, noodsignalen, drinkwater, EHBO doos, isolatiedekens, zaklantaarn, 
    persoonlijke documenten;
   • Maak een drijfeiland (fenders, reserve reddingsvesten, boeien, drijflijn).
   • Stap van de boot, zo nodig springen;
   • Controleer of iedereen aanwezig is en blijf bij elkaar;
   • Verzamel je rondom het drijflichaam;
   • Bij (de laatste positie van) het schip blijven. Je wordt gezocht op deze positie.