Een initiatief van sloeproeienNL

Calamiteiten: raak niet in paniek en tel tot tien!


 

 1. Zorg dat duidelijk is wie de leiding heeft;
 2. Houdt het hoofd koel;
 3. Bepaal de positie van de sloep/boot (ga niet zo snel mogelijk naar een afmeerplaats varen, doe dit alleen als de situatie daar om vraagt!);
 4. Schat de totale situatie in en houdt overzicht;
 5. Blijf kalm en stabiliseer de ontstane situatie;
 6. Stel logische prioriteiten en de te ondernemen acties;
 7. Geef korte en duidelijke aanwijzingen aan de bemanning;
 8. Alarmeer op tijd en zo nodig uit voorzorg; zorg ervoor dat je bij een calamiteit weet bij welke instanties je hulp kunt vragen!
 9. Gebruik, indien mogelijk, hulp van omliggende vaartuigen;
 10. Denk, in deze volgorde, aan:
  1. je eigen veiligheid
  2. de veiligheid van de bemanning
  3. het behoud van het schip

 

  • In geval van een wedstrijd heeft de wedstrijdorganisatie soms een telefoonnummer beschikbaar gesteld. Bij een niet te ernstige calamiteit kan dit nummer gebeld worden.
 • Tijdens trainingen of tochten heeft een marifoon de voorkeur, omdat hiermee in één keer schepen in de buurt te bereiken zijn. 
 • Bij ernstige dreiging of gevaar tijdens tochten, trainingen en wedstrijden:
  • Zet 2 riemen gekruist omhoog, het noodsignaal in roeisloepen. 
  • Indien een marifoon aan boord is: op de binnenwateren doe je de nooduitzending op het kanaal waar je op dat moment op uitluistert; marifoonkanaal 10 of het blokkanaal.
  • Op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de Noordzee, of de Ooster- of Westerschelde: noodoproep via kanaal 16
   1. Spreek drie keer het woord 'Mayday' uit.
   2. Vervolg met: 'Hier de (3x) [naam sloep, naam sloep, naam sloep]'
   3. Iedereen houdt nu een korte radiostilte.
   4. Geef het noodbericht: 'Mayday' (1x), 'Hier de [naam sloep]' (1x)
   5. Geef je positie door. Het verdient voorkeur om de coördinaten van het GPS door te geven, maar je kunt ook iets roepen in de trant van 'twee mijl ten westen van de haven van Hoorn'.
   6. Meld wat er loos is en waarom je meent hulp nodig te hebben. Aanvaring? Man over boord? Een zinkende sloep? Medische hulp nodig?
   7. Verstrek eventueel aanvullende informatie
 • Indien geen marifoon aan boord, gebruik dan de (gratis) KNRM app, je hebt dan direct contact met hulpdiensten en je positie op het scherm staan.  
 • Indien geen marifoon en geen KNRM app, bel dan 112, geef je positie door en de aard van de calamiteit. 
 • Gebruik noodsignalen indien aan boord 


Andere schepen in nood

Het kan voorkomen, dat je in de buurt van een ongeluk op het water bent.

Als je vanaf het water een schip in nood ziet:

 • Leg contact en bied hulp aan
 • Sla alarm als dat nog niet is gebeurd (marifoon, noodsignalen, of telefoon)
 • Ga erheen en bied assistentie aan